Колектив кафедри


Москалюк Василь Деонізійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри 

У 1993 році закінчив Львівський державний медичний інститут.
Навчання в інтернатурі на базі кафедри інфекційних хвороб Чернівецького державного медичного інституту з фаху «інфекційні хвороби» (1993-1995).
Працював асистентом кафедри інфекційних хвороб (1997-2001).
У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Вплив деяких інфекцій дихальних шляхів на серцево-судинну систему та можливості медикаментозної корекції”.
Працював доцентом кафедри інфекційних хвороб (2001-2008).
У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему: „Клініко- патогенетичне обґрунтування аерозольної інтерферонотерапії при гострих респіраторних інфекціях”.
З 2008 року – завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
З 2008 – голова товариства інфекціоністів Чернівецької області.
З 2010 року – декан медичного факультету №1.
Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 152 друкованих праць, 9 деклараційних патентів на винаходи, 5 інформаційних листів, 25-ти раціоналізаторських пропозицій, 20-ти навчально-методичних посібників, 4 монографій, 2 методичних рекомендацій.
Сокол Андрій Миколайович, к.мед.н., професор 

У 1964 році закінчив Чернівецький медичний інститут і був направлений на науково-педагогічну роботу на кафедру інфекційних хвороб.
З 1965 року – асистент, з 1975 року – доцент кафедри інфекційних хвороб.
У 1969 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Реографія печінки і деякі показники стану серцево-судинної системи у хворих різного віку при епідемічному гепатиті”.
Працював завідувачем кафедри інфекційних хвороб (1980-2006).
Проректор з навчальної роботи Чернівецького медичного інституту (1985-2000).
Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби». Заслужений лікар України, академік УАН.
Автор 78 статей, 130 тез, 22 навчальних посібників, 3 деклараційних патентів на винаходи, 8 раціоналізаторських пропозицій.
Рандюк Юрій Олександрович, к.мед.н., доцент 

У 1995 році закінчив Чернівецький медичний інститут.
Навчання в інтернатурі з інфекційних хвороб на кафедрі інфекційних хвороб Буковинської державної медичної академії (1995-1997).
Навчання в клінічній ординатурі на цій же кафедрі (1997-1999).
Асистент кафедри інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету (1999-2008).
Навчання в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачовського (2003-2007).
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Особливості перебігу HBV-інфекції у вагітних і прогнозування можливих ускладнень”.
З 2008 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Буковинського державного медичного університету.
Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 88 друкованих праць, 14 навчально-методичних посібників, 4 деклараційних патентів на винахід, 3 інформаційних листів, 12 раціоналізаторських пропозицій.
Давиденко Оксана Миколаївна, к.мед.н., доцент 

У 1988 році закінчила Чернівецький медичний інститут.
Навчання в інтернатурі з фаху „Внутрішні хвороби” (1988-1989).
Навчання в аспірантурі (1993-1996).
У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічне та патогенетичне обґрунтування реабілітаційно-етапного лікування виразкової хвороби у хворих підліткового та юнацького віку».
Спеціалізація з фаху «інфекційні хвороби» (1997).
З 1997 року – асистент, з 2006 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Лікар 1-ї кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 92 друкованих праць, 38 навчально-методичних посібників, 1 деклараційного патенту на винахід, 7 раціоналізаторських пропозицій. 
Мироник Олена Володимирівна, к.мед.н., доцент 

У 1996 році закінчила Буковинську державну медичну академію.
Навчання в аспірантурі з фаху «інфекційні хвороби» (1996-1999).
У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Альфа-токоферолу ацетат та настоянка арніки гірської в комплексному лікуванні хворих на вірусні гепатити різної етіології».
З 2000 року – асистент, з 2004 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Лікар 1-ї кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 96 друкованих праць, 8 раціоналізаторських пропозицій, 16 навчально-методичних посібників, 1 інформаційного листа.
Сорохан Василь Денисович, к.мед.н., доцент 

У 1999 році закінчив Буковинську державну медичну академію.
Навчання в інтернатурі з фаху «хірургія» (1999-2001).
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубових артерій та їх практичне значення”.
У 2008 року пройшов спеціалізацію з інфекційних хвороб.
З 2008 року – асистент, з 2010 – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Автор 43 публікації, з них 41 наукового та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 21 у фахових виданнях.
Богачик Нонна Анатоліївна, к.мед.н., асистент кафедри 

У 1969 р. закінчила Тернопільський медичний інститут.
Працювала лікарем-інфекціоністом у м. Рівне (1969-1971).
У 1973 році закінчила клінічну ординатуру на кафедрі інфекційних хвороб при Чернівецькому медичному інституті.
Працювала лікарем-інфекціоністом у м. Тернопіль (1973-1977).
У 1977 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Дисахаридазная активность при острых и хронических заболеваниях кишечника”.
З 1977 року – асистент кафедри інфекційних хвороб Чернівецького медичного інституту (з 1997 року – Буковинської державної медичної академії, з 2005 року – Буковинського державного медичного університету).
Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 155 друкованих праць, 18 навчально-методичних посібників, 8 раціоналізаторських пропозицій.
Венгловська Ядвіга Вікентіївна, к.мед.н., асистент кафедри 

У 1972 році закінчила Чернівецький медичний інститут.
Навчання в інтернатурі з фаху «інфекційні хвороби» (1972- 1973).
Працювала лікарем-інфекціоністом в інфекційному відділенні ОКЛ (1973-1975).
Навчання в аспірантурі з фаху «інфекційні хвороби» (1975-1978).
З 1978 року – асистент кафедри інфекційних хвороб.
У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Состояние гемодинамики при гриппе за данными комплексного исследования».
Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 155 друкованих праць, 17 навчально-методичних посібників, 9 раціоналізаторських пропозицій.
Сидорчук Анюта Степанівна, к.мед.н., доцент кафедри 

У 2004 році закінчила Буковинську державну медичну академію з відзнакою.
Навчалася в інтернатурі та магістратурі з фаху «інфекційні хвороби», отримала диплом магістра з відзнакою (2004-2005) за кваліфікаційну наукову роботу на тему: "Порівняльна характеристика ефективності застосування індукторів інтерферону, інгаляцій лаферону та вакцинопрофілактики при грипі".
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Мікробіоценоз порожнини товстої кишки у хворих на грип".
У 2011 році – стажування у відділенні інфекційних хвороб та тропічної медицини Allgeinmeines Krankenhaus при Віденському медичному університеті Австрії.
Гранти від American Austrian Foundation (м. Зальцбург, Австрія, 2007; 2011), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (м. Лондон, Сполучене Королівство Великобританії, 2010), Leiden Medical University (м. Лейден, Нідерланди, 2011).
Автор 137 друкованих праць, в тому числі англомовних у фахових виданнях, включених до бази SCOPUS, 3 монографій, 4 навчально-методичних посібників, 2 патентів на винахід, 11 раціоналізаторських пропозицій.
З 2016 року – лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії.
Меленко Світлана Романівна, к.мед.н., доцент кафедри 

У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».
Навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології (2007-2009). Виконала і захистила магістерську наукову роботу на тему: "Ендотеліальна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД".
З 2009 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ендотеліальна дисфункція та кріопатії у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД». Кандидат медичних наук з 2012 року.
З 2014 року працю на посаді доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 15 грудня 2015 року присвоєно вчене звання доцента. З 2012 року ІІ лікарська кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Інфекційні хвороби».
Автор 96 друкованих праць, 1 монографії, 2 навчальних посібників, 2 галузевих нововведень, 1 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа, 5 деклараційних патентів на корисну модель, 6 раціоналізаторських пропозицій.
Голяр Оксана Іванівна, к.мед.н., доцент кафедри 

У 2004 році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 2008 року викладач-стажист, з 2009 – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Зміни мікрофлори кишечнику під впливом антибіотиків широкого спектру дії та корекція спричинених ними порушень”.
З 2015 року лікар-інфекціоніст першої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Інфекційні хвороби».
З вересня 2016 року працює на посаді доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Автор 67 друкованих праць, 2 монографій, 1 навчального посібника, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 8 раціоналізаторських пропозицій.
Баланюк Ірина Володимирівна, к.мед.н., асистент кафедриУ 2003 році закінчила Коломийське медичне училище.
У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет.
Навчання в інтернатурі з фаху «інфекційні хвороби» (2009-2011).
З вересня 2011 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби».
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-мікробіологічна оцінка порушень біоценозу товстої кишки при ВІЛ-інфекції/СНІДі та оптимізація лікування".
Автор 37 друкованих праць, 2 патентів на винахід, 2 інформаційних листів, 8 раціоналізаторських пропозицій, 2-х монографій.
Соколенко Максим Олександрович, асистент кафедри

У 2005 році закінчив Буковинський державний медичний університет.
Навчався в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» (2005-2007).
У 2008 та 2010 роках пройшов цикли спеціалізації «інфекційні хвороби» та «дитячі інфекційні хвороби» на базі НМАПО ім. П.Л.Шупика м. Київ.
Працював лікарем-інфекціоністом (2007-2012) у стаціонарах інфекційних лікарень та ЧОЦПБС.
З вересня 2012 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Лікар 1 кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби», лікар 2 кваліфікаційної категорії з фаху «дитячі інфекційні хвороби».
Виконує кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-патогенетична оцінка імунного статус хворих на ВІЛ-асоційовану герпетичну інфекцію та оптимізація лікування».
Автор 50 друкованих праць, 1 патенту на винахід, 3 раціоналізаторських пропозицій
Бессараб Маріанна Юріївна, к.мед.н., асистент кафедри

У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет.
Навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології (2007-2009).
Виконала і захистила магістерську наукову роботу на тему: "Ефективність аерозольної інтерферонотерапії у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції"
З 2009 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-імунологічна оцінка ефективності аерозольного застосування інтерферону альфа-2b при парагрипі, респіраторно - синцитіальній та аденовірусній інфекціях"
Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 28 друкованих праць, 1 деклараційного патенту на корисну модель, 1 нововведення, 1 раціоналізаторської пропозиції.
 
Андрущак Маргарита Олександрівна, асистент кафедри

У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет.
Навчання в інтернатурі з фаху«нервові хвороби» (2009-2011).
З 2011 року працює на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології.
У 2014 році пройшла спеціалізацію з інфекційних хвороб.
З вересня 2014 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби».
З травня 2016 року виконує кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетична характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань нирок та удосконалення лікування».
Автор 15-ти друкованих праць та 8 раціоналізаторських пропозицій.
 
Бойко Юлія Ігорівна, асистент кафедри

У 2012 році закінчила Буковинський державний медичний університет.
Навчання в інтернатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології (2012-2014).
З 2014 року – лікар-анестезіолог Новоселицької ЦРЛ.
У 2014 році – цикл спеціалізації за фахом «Неонатологія» на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини.
У 2015 році - цикл спеціалізації за фахом «Інфекційні хвороби».
З лютого по вересень 2015 року – старший лаборант кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
З вересня 2015 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 5 друкованих праць, 8 раціоналізаторських пропозицій.
 
Возна Христина Ігорівна, аспірант кафедри

У 2011 році закінчила Буковинську державну медичну академію з відзнакою. В період з 2011 по 2013 роки навчалась в інтернатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби. З жовтня 2011 року одночасно навчалась і в магістратурі, захистила на «відмінно» науково-кваліфікаційну роботу на тему: “Клініко-епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції/СНІДу на Буковині”.
З серпня 2011 року по травень 2014 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
З листопада 2013 року навчається в аспірантурі. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне значення змін функціонального стану серцево-судинної системи та ендотелію при ВІЛ-інфекції/СНІДі».
Автор 38 друкованих праць, 2 патентів України на корисну модель, інформаційного листа та 8 раціоналізаторських пропозицій.
 Кривецька Світлана Степанівна, cтарший лаборант кафедри

У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет.
Навчання в інтернатурі з фаху «Педіатрія» (2007-2009).
З 2009 по 2011 р. працювала лікарем-педіатром в Обласній дитячій клінічній лікарні №1.
Лікар-спеціаліст з фаху «Педіатрія».
З 2011 року працює на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології.
У 2014 році пройшла спеціалізацію з фаху «Інфекційні хвороби».
Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 9-ти друкованих праць, 8-ми раціоналізаторських пропозицій.