Колектив кафедри

Москалюк Василь Деонізійович, д.мед.н., професор кафедри 

У 1993 році закінчив Львівський державний медичний інститут. 
Навчання в інтернатурі на базі кафедри інфекційних хвороб Чернівецького державного медичного інституту з фаху «інфекційні хвороби» (1993-1995). 
Працював асистентом кафедри інфекційних хвороб (1997-2001). 
У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Вплив деяких інфекцій дихальних шляхів на серцево-судинну систему та можливості медикаментозної корекції”. 
Працював доцентом кафедри інфекційних хвороб (2001-2008). 
У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему: „Клініко- патогенетичне обґрунтування аерозольної інтерферонотерапії при гострих респіраторних інфекціях”. 
З 2008 року – завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 
З 2008 – голова товариства інфекціоністів Чернівецької області. 
З 2010 року – декан медичного факультету №1. 
Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби». 
Автор 152 друкованих праць, 9 деклараційних патентів на винаходи, 5 інформаційних листів, 25-ти раціоналізаторських пропозицій, 20-ти навчально-методичних посібників, 4 монографій, 2 методичних рекомендацій.

Рандюк Юрій Олександрович, к.мед.н., доцент , лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби». 

У 1995 році закінчив Чернівецький медичний інститут. Навчання в інтернатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби» на кафедрі інфекційних хвороб Буковинської
державної медичної академії (1995-1997). Навчання в клінічній ординатурі на цій же кафедрі (1997-1999). Асистент кафедри інфекційних хвороб Буковинського
державного медичного університету (1999-2008). Навчання в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачовського (2003-2006). У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Особливості перебігу HBV-інфекції у вагітних і прогнозування можливих ускладнень”. 
З 2008 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Буковинського державного медичного університету. З січня 2018 року експерт з інфекційних хвороб департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА
Автор 94 друкованих праць, 14 навчально-методичних посібників, 4 деклараційних патентів

Давиденко Оксана Миколаївна, к.мед.н., доцент 

У 1988 році закінчила Чернівецький медичний інститут.
Навчання в інтернатурі з фаху „Внутрішні хвороби” (1988-1989).
Навчання в аспірантурі (1993-1996).
У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічне та патогенетичне обґрунтування реабілітаційно-етапного лікування виразкової хвороби у хворих підліткового та юнацького віку».
Спеціалізація з фаху «інфекційні хвороби» (1997).
З 1997 року – асистент, з 2006 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Лікар 1-ї кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 135 друкованих праць, 2 монографії, 18 посібників, 2 нововведення, 4 деклараційних патентів на винахід, 9 раціоналізаторських пропозицій.

Мироник Олена Володимирівна, к.мед.н., доцент 

У 1996 році закінчила Буковинську державну медичну академію.
Навчання в аспірантурі з фаху «інфекційні хвороби» (1996-1999).
У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Альфа-токоферолу ацетат та настоянка арніки гірської в комплексному лікуванні хворих на вірусні гепатити різної етіології».
З 2000 року – асистент, з 2004 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Лікар 1-ї кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».
Автор 133 друкованих праць, 2 монографії, 16 посібників, 1 нововведення, 2 деклараційних патентів на винахід, 9 раціоналізаторських пропозицій, 1 інформаційного листа.

Сорохан Василь Денисович, к.мед.н., доцент 

У 1999 році закінчив Буковинську державну медичну академію. 
Навчання в інтернатурі з фаху «хірургія» (1999-2001). 
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубових артерій та їх практичне значення”. 
У 2008 року пройшов спеціалізацію з інфекційних хвороб. 
З 2008 року – асистент, з 2010 – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 
З 2019 року – лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії.
Автор 50 публікації, з них 43 наукового та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 23 у фахових виданнях.


Сидорчук Анюта Степанівна, к.мед.н., доцент кафедри 

У 2004 році закінчила Буковинську державну медичну академію з відзнакою.
Навчалася в інтернатурі та магістратурі з фаху «інфекційні хвороби», отримала диплом магістра з відзнакою (2004-2005) за кваліфікаційну наукову роботу на тему: "Порівняльна характеристика ефективності застосування індукторів інтерферону, інгаляцій лаферону та вакцинопрофілактики при грипі".
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Мікробіоценоз порожнини товстої кишки у хворих на грип".
У 2011 році – стажування у відділенні інфекційних хвороб та тропічної медицини Allgeinmeines Krankenhaus при Віденському медичному університеті Австрії.
Гранти від American Austrian Foundation (м. Зальцбург, Австрія, 2007; 2011), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (м. Лондон, Сполучене Королівство Великобританії, 2010), Leiden Medical University (м. Лейден, Нідерланди, 2011).
З 2016 року – лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії.
Регіональний координатор проекту "Тренінгова ініціатива підтримки клінічних рішень" (МОЗ України & British Medical Association) за сприяння Агенції зі зменшення біозагрози та біотероризму в Україні (DTRA), США.
У 2017 присвоєно вчене звання "доцент".
З 2018 року розпочато спільне наукове дослідження в напрямку ВІЛ-інфекції та парентеральних вірусних гепатитів з Міністерством оборони України, відділом Превентивної медицини за підтримки DTRA &Metabiota Inc., Каліфорнія, США, ментор – д-р Карен Сейлорз.
Сфера наукових і клінічних інтересів – предикція, превенція та оптимізація лікування поширених (убіквітарних) і тропічних інфекційних хвороб.
Учасник всеукраїнських і міжнародних симпозіумів, конгресів, конференцій в Україні та закордоном.
Автор та співавтор понад 190 наукових україно- та англомовних робіт у фахових вітчизняних та закордонних журналах, які індексуються міжнародними наукометричними базами; 3 монографій, 12 навчально-методичних посібників, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 12 раціоналізаторських пропозицій.
Вільно володіє англійською мовою, сертифікат Cambridge English Language Assessment FCE 0057081806 від 18/04/2017.

Меленко Світлана Романівна, к.мед.н., доцент кафедри 

У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». 
Навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології (2007-2009). Виконала і захистила магістерську наукову роботу на тему: "Ендотеліальна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД". 
З 2009 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ендотеліальна дисфункція та кріопатії у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД». Кандидат медичних наук з 2012 року. 
З 2014 року працю на посаді доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 15 грудня 2015 року присвоєно вчене звання доцента. З 2012 року ІІ лікарська кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Інфекційні хвороби». 
Автор 96 друкованих праць, 1 монографії, 2 навчальних посібників, 2 галузевих нововведень, 1 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа, 5 деклараційних патентів на корисну модель, 6 раціоналізаторських пропозицій.

Голяр Оксана Іванівна, к.мед.н., доцент кафедри 

У 2004 році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». 
З 2008 року викладач-стажист, з 2009 – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Зміни мікрофлори кишечнику під впливом антибіотиків широкого спектру дії та корекція спричинених ними порушень”. 
З 2015 року лікар-інфекціоніст першої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Інфекційні хвороби». 
З вересня 2016 року працює на посаді доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 
Автор 67 друкованих праць, 2 монографій, 1 навчального посібника, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 8 раціоналізаторських пропозицій.

Соколенко Максим Олександрович, к.мед.н., доцент кафедри

У 2005 році закінчив Буковинський державний медичний університет.
Навчався в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» (2005-2007).
У 2008 та 2010 роках пройшов цикли спеціалізації «інфекційні хвороби» та «дитячі інфекційні хвороби» на базі НМАПО ім. П.Л.Шупика м. Київ.
Працював лікарем-інфекціоністом (2007-2012) у стаціонарах інфекційних лікарень та ЧОЦПБС.
З вересня 2012 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
Лікар вищої категорії з фаху «інфекційні хвороби», лікар 2 кваліфікаційної категорії з фаху «дитячі інфекційні хвороби». 
У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЛ-АСОЦІЙОВАНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ».
Автор та співавтор понад 80 друкованих праць, 4 монографій, інформаційного листа, 2 нововведень, 2 патентів на корисну модель, 6 раціоналізаторських пропозицій.

Богачик Нонна Анатоліївна, к.мед.н., асистент кафедри 

У 1969 р. закінчила Тернопільський медичний інститут. 
Працювала лікарем-інфекціоністом у м. Рівне (1969-1971). 
У 1973 році закінчила клінічну ординатуру на кафедрі інфекційних хвороб при Чернівецькому медичному інституті. 
Працювала лікарем-інфекціоністом у м. Тернопіль (1973-1977). 
У 1977 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Дисахаридазная активность при острых и хронических заболеваниях кишечника”. 
З 1977 року – асистент кафедри інфекційних хвороб Чернівецького медичного інституту (з 1997 року – Буковинської державної медичної академії, з 2005 року – Буковинського державного медичного університету). 
Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби». 
Автор 155 друкованих праць, 18 навчально-методичних посібників, 8 раціоналізаторських пропозицій.

Баланюк Ірина Володимирівна, к.мед.н., асистент кафедри

У 2003 році закінчила Коломийське медичне училище. 
У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет. 
Навчання в інтернатурі з фаху «інфекційні хвороби» (2009-2011). 
З вересня 2011 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-мікробіологічна оцінка порушень біоценозу товстої кишки при ВІЛ-інфекції/СНІДі та оптимізація лікування". 
Автор 85 друкованих праць, з них 5 статтей, що індексуються в науко-метричній базі Scopus, 6 патентів на винахід, 2 інформаційних листів, 2 методичних рекомендацій, 8 раціоналізаторських пропозицій, 3-х монографій.
З 2019 року – лікар-інфекціоніст другої кваліфікаційної категорії. 

Бессараб Маріанна Юріївна, к.мед.н., асистент кафедри

У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет. 
Навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології (2007-2009). 
Виконала і захистила магістерську наукову роботу на тему: "Ефективність аерозольної інтерферонотерапії у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції" 
З 2009 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-імунологічна оцінка ефективності аерозольного застосування інтерферону альфа-2b при парагрипі, респіраторно - синцитіальній та аденовірусній інфекціях" 
Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби». 
Автор 28 друкованих праць, 1 деклараційного патенту на корисну модель, 1 нововведення, 1 раціоналізаторської пропозиції.

Возна Христина Ігорівна, к.мед.н., асистент кафедри

У 2011 році закінчила Буковинський державний медичний університет з відзнакою. В період з 2011 по 2013 роки навчалась в інтернатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби». З жовтня
2011 року одночасно навчалась і в магістратурі, захистила на «відмінно» науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Клініко-епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції/СНІДу на Буковині».
З серпня 2011 року по травень 2014 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
З листопада 2013 року і до грудня 2016 року навчалась в аспірантурі. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне значення змін функціонального стану серцево-судинної системи та ендотелію при ВІЛ-інфекції/СНІДі».
З вересня 2017 року – асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.
У травні 2019 року отримала сертифікат-підтвердження рівня володіння англійської мовою на рівні В2.
Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби». Автор та співавтор понад 70 наукових праць у фахових вітчизняних та закордонних журналах, які індексуються міжнародними наукометричними базами, 3 монографій, 4 навчально-методичних посібників, 2 патентів України на корисну модель, інформаційного листа, 2 методичних рекомендацій та 25 раціоналізаторських пропозицій.

Андрущак Маргарита Олександрівна, асистент кафедри

У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет.
Навчання в інтернатурі з фаху«нервові хвороби» (2009-2011).
З 2011 року працює на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології.
У 2014 році пройшла спеціалізацію з інфекційних хвороб.
З вересня 2014 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби».
З травня 2016 року виконує кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетична характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань нирок та удосконалення лікування».
Автор 40-ти друкованих праць, з них 3 статті, що індексуються в науко-метричній базі Scopus, 1- го інформаційного листа, 1 нововведення, 5 патентів на корисну модель, та 8 раціоналізаторських пропозицій. В червні 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетична характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань нирок»


Бойко Юлія Ігорівна, асистент кафедри

У 2012 році закінчила Буковинський державний медичний університет. 
Навчання в інтернатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології (2012-2014). 
З 2014 року – лікар-анестезіолог Новоселицької ЦРЛ. 
У 2014 році – цикл спеціалізації за фахом «Неонатологія» на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини. 
У 2015 році - цикл спеціалізації за фахом «Інфекційні хвороби». 
З лютого по вересень 2015 року – старший лаборант кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 
З вересня 2015 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 
Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби». 
Автор 5 друкованих праць, 8 раціоналізаторських пропозицій.

Рудан Іванна Василівна, асистент кафедри

У 2012 році закінчила Буковинський державний медичний університет.
З 2012 по 2014 роки навчалась в інтернатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби» у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького.
З травня 2014 року по травень 2017 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.
З вересня 2017 року – асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.
З вересня 2019 року навчається у аспірантурі. Автор 40 друкованих праць, з них 3 статті, що індексуються міжнародними науково-метричними базами, 2 патентів України на корисну модель, та 10 раціоналізаторських пропозицій, 5 навчально-методичних посібників.

Колотило Тетяна Романівна, асистент кафедри 

У 2016 році закінчила Буковинський державний медичний університет.
Навчання в інтернатурі з фаху «Інфекційні хвороби» (2016-2018).
З серпня 2016 року по серпень 2018 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.
З вересня 2018 року – асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.
Лікар-спеціаліст з фаху «Інфекційні хвороби».
Вільно володіє англійською мовою, сертифікат Cambridge English Language Assessment FCE та сертифікат Aptis British Council 38670929 від 16.07.2019.
Автор 10-ти друкованих праць, 3 раціоналізаторських пропозицій.


Кривецька Світлана Степанівна, cтарший лаборант кафедри 

У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет. 
Навчання в інтернатурі з фаху «Педіатрія» (2007-2009). 
З 2009 по 2011 р. працювала лікарем-педіатром в Обласній дитячій клінічній лікарні №1. 
Лікар-спеціаліст з фаху «Педіатрія». 
З 2011 року працює на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології. 
У 2014 році пройшла спеціалізацію з фаху «Інфекційні хвороби». 
Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби». 
Автор 9-ти друкованих праць.