Колектив кафедри

Москалюк Василь Деонізійович, завідувач кафедри, д.мед.н., професор 


ОСВІТА

• У 1993 році закінчив Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут імені Данила Галицького.

• З 1993 по 1995 роки -  навчання в інтернатурі на базі кафедри інфекційних хвороб Чернівецького державного медичного інституту з фаху “ інфекційні хвороби “.

• У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему : "Вплив деяких інфекцій дихальних шляхів на серцево-судинну систему та можливості медикаментозної корекції".

• У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему : "Клініко-патогенетичне обгрунтування аерзольної інтерферонотерапії при гострих респіраторних інфекціях".

 ДОСВІД РОБОТИ

• З 1995 по 1996 роки - старший лаборант кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 1997 по 2001 роки - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2001 по 2008 роки - доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2008 року - завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2008 року - голова товариства інфекціоністів  Чернівецької області.

• З 2010 по 2021 роки - декан медичного факультету №1.

• Член спеціалізованої вченої ради при Тернопільському національному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського із захисту докторських дисертацій.

• Член редакційної ради науково-практичного журналу "Інфекційні хвороби".

• Член правління асоціації інфекціоністів України.

• Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху “інфекційні хвороби”.

Автор 234 друкованих праць, 4 національних підручників, 14 деклараційних патентів на винаходи, 7 інформаційних листів, 32 раціоналізаторських пропозицій, 25 навчально-методичних посібників, 7 монографій, 5 методичних рекомендацій.

Рандюк Юрій Олександрович, к.мед.н., доцент , лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби». 


ОСВІТА

• У 1995 році закінчив Чернівецький медичний інститут.

• З 1995 по 1997 роки - навчання в інтернатурі з фаху "Інфекційні хвороби" у Буковинській державний медичній академії.

• З 1997 по 1999 роки - навчання в клінічній ординатурі на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2003 по 2007 роки - навчання в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського.

• У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Особливості перебігу HBV-інфекції у вагітних і прогнозування можливих ускладнень".

 ДОСВІД РОБОТИ

• З 1999 по 2008 роки - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2008 року - доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2012 року - експерт Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної (військової) адміністрації з фаху "Інфекційні хвороби".

• Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху "Інфекційні хвороби".

Автор 127 друкованих праць, 22 навчально-методичних посібників, 7 деклараційних патентів на винахід, 8 інформаційних листів, 19 раціоналізаторських пропозицій, 3 методичних рекомендацій.

Давиденко Оксана Миколаївна, к.мед.н., доцент 

ОСВІТА

• У 1988 році закінчила Чернівецький медичний інститут.

• З 1988 по 1989 роки - навчання в інтернатурі з фаху "Внутрішні хвороби".

• З 1993 по 1996 роки - навчання в аспірантурі.

• У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клінічне та патогенетичне обґрунтування реабілітаційно-етапного лікування виразкової хвороби у хворих підліткового та юнацького віку".

• У 1997 році - пройшла спеціалізацію з фаху "Інфекційні хвороби".

 ДОСВІД РОБОТИ

• З 1997 року - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2006 року - доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• Лікар 1-ї кваліфікаційної категорії з фаху "Інфекційні хвороби".

Автор 194 друкованих праць, зокрема 2 англомовних, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 116 публікацій, 49 статей, 29 тематичних удосконалень, 5 раціоналізаторських пропозицій, 18 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 3 патентів на корисну модель, 1 довідника, 1 дайджесту, 1 тлумачного словника.

Мироник Олена Володимирівна, к.мед.н., доцент

ОСВІТА

• У 1996 році закінчила Буковинську державну медичну академію.

• З 1996 по 1999 роки - навчання в аспірантурі з фаху "Інфекційні хвороби".

• У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Альфа-токоферолу ацетат та настоянка арніки гірської в комплексному лікуванні хворих на вірусні гепатити різної етіології".

 ДОСВІД РОБОТИ

• З 2000 року - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2004 року - доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• Лікар 1-ї кваліфікаційної категорії з фаху "Інфекційні хвороби".

Автор 135 друкованих праць, зокрема 5 англомовних, включених до баз SCOPUS та WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION, 3 монографій, 3 методичних рекомендацій,  2 патентів на корисну модель, 2 нововведень, 8 раціоналізаторських пропозицій, 18 навчально-методичних посібників, 1 інформаційного листа.

Сорохан Василь Денисович, к.мед.н., доцент

ОСВІТА

• У 1999 році закінчив Буковинську державну медичну академію.

• З 1999 по 2001 роки - навчання в інтернатурі з фаху «Хірургія» в Буковинській державній медичній академії.

• У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубових артерій та їх практичне значення".

• У 2008 році пройшов спеціалізацію з фаху "Інфекційні хвороби".

 ДОСВІД РОБОТИ

• З 2008 по 2010 роки - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2010 року - доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2019 року - лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії.

Автор 50 публікації, з них 43 наукового та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 23 у фахових виданнях.

Меленко Світлана Романівна, к.мед.н., доцент кафедри 

ОСВІТА

• У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”.

• З 2007 по 2009 роки - навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології Буковинського державного медичного університету. Виконала і захистила магістерську наукову роботу на тему: "Ендотеліальна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД".

• У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Ендотеліальна дисфункція та кріопатії у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД".

 ДОСВІД РОБОТИ

• З 2009 року - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2009 року - лікар-інфекціоніст Чернівецького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД, за сумісництвом.

• З 2014 року - доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• Лікар 2 кваліфікаційної категорії з фаху "Інфекційні хвороби".

Автор 176 друкованих праць, зокрема 6 англомовних, включених до бази SCOPUS, 1 монографії, 6 навчальних посібників, 2 галузевих нововведень, 2 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа, 5 деклараційних патентів на корисну модель, 6 раціоналізаторських пропозицій.

Соколенко Максим Олександрович, к.мед.н., доцент кафедри

ОСВІТА

• У 2005 році закінчив Буковинський державний медичний університет.

• З 2005 по 2007 роки - навчання в інтернатурі з фаху "Загальна практика - сімейна медицина".

• У 2008 та 2010 роках пройшов цикли спеціалізації "Інфекційних хвороб" на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ та з "Дитячих інфекційних хвороб".

• У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-патогенетична оцінка імунного статусу хворих на ВІЛ-асоційовану герпетичну інфекцію та оптимізація лікування".

• У 2020 році отримав сертифікат Aptis British Council, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

 ДОСВІД РОБОТИ

• З 2007 по 2012 роки - працював лікарем-інфекціоністом у стаціонарах інфекційних лікарень та ЧОЦПБС.

• З вересня 2012 року - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 1 вересня 2020 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, за сумісництвом лікар-інфекціоніст інфекційного відділення ОКНП “Чернівецька обласна клінічна лікарня”.

• Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху "Інфекційні хвороби", лікар 1 кваліфікаційної категорії з фаху "Дитячі інфекційні хвороби".

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних друкованих праць, зокрема 7 англомовних, що включені до баз Scopus та Web of Science, 4 монографій, 15 раціоналізаторських пропозицій, 6 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 патентів на винахід.

Баланюк Ірина Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри

ОСВІТА

• У 2003 році закінчила Коломийське медичне училище.

• У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

• З 2009 по 2011 роки - навчання в інтернатурі з фаху "Інфекційні хвороби".

• У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-мікробіологічна оцінка порушень біоценозу товстої кишки при ВІЛ-інфекції/СНІДі та оптимізація лікування".

• У 2020 році отримала сертифікат з підтвердження рівня володіння англійською мовою на рівні В2 (сертифікат Aptis British Council).

 ДОСВІД РОБОТИ

• З вересня 2011 року - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З травня 2020 року - лікар-інфекціоніст ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», за сумісництвом, з 2022 року - доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З 2021 року -  лікар-інфекціоніст першої кваліфікаційної категорії з фаху "Інфекційні хвороби".

Автор 127 друкованих праць, з них 12 статей, що індексуються в наукометричній базі Scopus, 10 патентів на винахід, 2 інформаційних листів, 2 методичних рекомендацій, 8 раціоналізаторських пропозицій, 3 монографій, 8 навчальних посібників.

Пудяк Христина Ігорівна, к.мед.н., доцент кафедри

ОСВІТА

• У 2011 році з відзнакою закінчила Буковинський державний медичний університет.

• З 2011 по 2013 роки -  навчання в інтернатурі за спеціальністю "Інфекційні хвороби" на базі інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні та кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З жовтня 2011 року одночасно навчалась і в магістратурі, захистила на «відмінно» науково-кваліфікаційну роботу на тему: "Клініко-епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції/СНІДу на Буковині".

• У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-патогенетичне значення змін функціонального стану серцево-судинної системи та ендотелію при ВІЛ-інфекції/СНІДі".

• У 2019 році отримала сертифікат Aptis, що підтверджує володіння англійською мовою, рівень В2.

 ДОСВІД РОБОТИ

• З серпня 2011 року по травень 2014 року - старший лаборант кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З січня по серпень 2017 року - викладач коледжу Буковинського державного медичного університету.

• З вересня 2017 року - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

Автор 76 друкованих праць, зокрема 2 англомовних, що індексуються у базах WEB OF SCIENCE та SCOPUS, 5 навчальних посібників, 3 монографій, 2 патентів на корисну модель, 1 нововведення, 2 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа та 30 раціоналізаторських пропозицій.

Андрущак Маргарита Олександрівна, к.мед.н., доцент кафедри

ОСВІТА

• У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

• З 2009 по 2011 роки - навчання в інтернатурі з фаху "Нервові хвороби".

• У 2014 році пройшла спеціалізацію з фаху "Інфекційні хвороби".

• У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-патогенетична характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань нирок та удосконалення лікування".

• У 2020 році отримала сертифікат про володіння англійською мовою на рівні С1.

ДОСВІД РОБОТИ

• З 2011 по 2014 роки - старший лаборант кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З вересня 2014 року -  асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З січня 2022 року - доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• Лікар другої кваліфікаційної категорії з фаху "Інфекційні хвороби".

Автор 125 друкованих праць, зокрема 9 англомовних, що включені до бази Scopus та Web of Science, 1 монографії,

8 навчальних посібників, 7 патентів на корисну модель,

1 інформаційного листа, 3 нововведень.

Бойко Юлія Ігорівна, доктор філософії (PhD), асистент кафедри

ОСВІТА

• У 2012 році закінчила Буковинській державний медичний університет.

• З 2012 по 2014 роки - навчання в інтернатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології.

• У 2014 році - пройшла цикл спеціалізації з фаху "Неонатологія" на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини.

• У 2015 році - пройшла цикл спеціалізації з фаху "Інфекційні хвороби".

• З 2019 по 2023 роки -  навчання в аспірантурі.

Виконує кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-лабораторна характеристика ВІЛ-асоційованих уражень центральної нервової системи з урахуванням навантаження ВІЛ у крові та спинномозковій рідині".

• У 2019 році - отримала сертифікат, що підтверджує  володіння англійською мовою на рівні С1.

 ДОСВІД РОБОТИ

• З 2014 по 2019 роки - лікар-анестезіолог КНП «Новоселицька ЦРЛ».

• З лютого по вересень 2015 року - старший лаборант кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З вересня 2015 року - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З грудня 2021 року - лікар-спеціаліст з фаху "Інфекційні хвороби" ОКНП ЧОКЛ, за сумісництвом.

Автор 63 друкованих праць, зокрема 3 англомовних, що включені до баз SCOPUS та Web of Science, 8 раціоналізаторських пропозицій, 1 патенту на корисну модель, 2 нововведень.

Рудан Іванна Василівна, доктор філософії (PhD), асистент кафедри

ОСВІТА

• У 2012 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

• З 2012 по 2014 роки - навчання в інтернатурі у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького з фаху "Інфекційні хвороби".

• З  2019 по 2022 роки -  навчання в аспірантурі на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології Буковинського державного медичного університету. Виконує кандидатську дисертацію на тему: "Гепатити B і C на тлі ВІЛ-інфекції: клініко-патогенетичні особливості, лікування і наслідки".

 ДОСВІД РОБОТИ

• З травня 2014 року по червень 2015 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З вересня 2015 року - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

Автор 70 друкованих праць, зокрема 3 англомовних, включених до бази SCOPUS, 2 патентів на корисну модель, 2 нововведень та 15 раціоналізаторських пропозицій.

Колотило Тетяна Романівна, доктор філософії (PhD), асистент кафедри

ОСВІТА

• У 2016 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

• З 2016 по 2018 роки - навчання в інтернатурі з фаху "Інфекційні хвороби" у Буковинському державному медичному університеті.

• З 2019 по 2022 роки - навчання в аспірантурі на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології Буковинського державного медичного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) на тему: "Клініко-патогенетична оцінка асоційованих форм ВІЛ-інфекції з туберкульозом".

• У 2019 році отримала сертифікати, що підтверджують володіння англійською мовою на рівні В2 (сертифікат Cambridge English Language Assessment FCE та сертифікат Aptis British Council).

ДОСВІД РОБОТИ

• З 2016 по 2018 роки - старший лаборант кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• З вересня 2018 року - асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

• Лікар-спеціаліст з фаху "Інфекційні хвороби".

Автор 65 друкованих праць, зокрема 6 англомовних, що включені до бази SCOPUS та Web of Science, 1 монографії, 6 навчальних та навчально-методичних посібників, 4 патентів на корисну модель, 2 нововведень, 12 раціоналізаторських пропозицій.

Кравчук Ірина Ігорівна, cтарший лаборант кафедри

ОСВІТА

• У 2020 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

• З 2020 по 2022 роки навчалася в інтернатурі за спеціальністю "Інфекційні хвороби" у Буковинському державному медичному університеті.

ДОСВІД РОБОТИ

• З червня 2022 року працює старшим лаборантом на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології.