Колектив кафедри

Москалюк Василь Деонізійович, завідувач кафедри, д.мед.н., професор


У 1993 році закінчив Львівський державний медичний інститут.

Навчання в інтернатурі на базі кафедри інфекційних хвороб Чернівецького державного медичного інституту з фаху «інфекційні хвороби» (1993-1995).

Працював асистентом кафедри інфекційних хвороб (1997-2001).

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Вплив деяких інфекцій дихальних шляхів на серцево-судинну систему та можливості медикаментозної корекції”.

Працював доцентом кафедри інфекційних хвороб (2001-2008).

У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему: „Клініко- патогенетичне обґрунтування аерозольної інтерферонотерапії при гострих респіраторних інфекціях”.

З 2008 року – завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

З 2008 – голова товариства інфекціоністів Чернівецької області.

З 2010 року – декан медичного факультету №1.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».

Автор 152 друкованих праць, 9 деклараційних патентів на винаходи, 5 інформаційних листів, 25-ти раціоналізаторських пропозицій, 20-ти навчально-методичних посібників, 4 монографій, 2 методичних рекомендацій.

Рандюк Юрій Олександрович, к.мед.н., доцент , лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».


У 1995 році закінчив Чернівецький медичний інститут. Навчання в інтернатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби» на кафедрі інфекційних хвороб Буковинської

державної медичної академії (1995-1997). Навчання в клінічній ординатурі на цій же кафедрі (1997-1999). Асистент кафедри інфекційних хвороб Буковинського

державного медичного університету (1999-2008). Навчання в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачовського (2003-2006). У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Особливості перебігу HBV-інфекції у вагітних і прогнозування можливих ускладнень”.

З 2008 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Буковинського державного медичного університету. З січня 2018 року експерт з інфекційних хвороб департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА

Автор 94 друкованих праць, 14 навчально-методичних посібників, 4 деклараційних патентів.

Давиденко Оксана Миколаївна, к.мед.н., доцент

У 1988 році закінчила Чернівецький медичний інститут.

Навчання в інтернатурі з фаху „Внутрішні хвороби” (1988-1989).

Навчання в аспірантурі (1993-1996).

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічне та патогенетичне обґрунтування реабілітаційно-етапного лікування виразкової хвороби у хворих підліткового та юнацького віку».

Спеціалізація з фаху «інфекційні хвороби» (1997).

З 1997 року – асистент, з 2006 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

Лікар 1-ї кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».

Автор 135 друкованих праць, 2 монографії, 18 посібників, 2 нововведення, 4 деклараційних патентів на винахід, 9 раціоналізаторських пропозицій.

Мироник Олена Володимирівна, к.мед.н., доцент

У 1996 році закінчила Буковинську державну медичну академію.

Навчання в аспірантурі з фаху «інфекційні хвороби» (1996-1999).

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Альфа-токоферолу ацетат та настоянка арніки гірської в комплексному лікуванні хворих на вірусні гепатити різної етіології».

З 2000 року – асистент, з 2004 року – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

Лікар 1-ї кваліфікаційної категорії з фаху «інфекційні хвороби».

Автор 133 друкованих праць, 2 монографії, 16 посібників, 1 нововведення, 2 деклараційних патентів на винахід, 9 раціоналізаторських пропозицій, 1 інформаційного листа.

Сорохан Василь Денисович, к.мед.н., доцент

У 1999 році закінчив Буковинську державну медичну академію.

Навчання в інтернатурі з фаху «хірургія» (1999-2001).

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубових артерій та їх практичне значення”.

У 2008 року пройшов спеціалізацію з інфекційних хвороб.

З 2008 року – асистент, з 2010 – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

З 2019 року – лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії.

Автор 50 публікації, з них 43 наукового та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 23 у фахових виданнях.

Сидорчук Анюта Степанівна, к.мед.н., доцент кафедри

У 2004 році закінчила Буковинську державну медичну академію з відзнакою.

Навчалася в інтернатурі та магістратурі з фаху «інфекційні хвороби», отримала диплом магістра з відзнакою (2004-2005) за кваліфікаційну наукову роботу на тему: "Порівняльна характеристика ефективності застосування індукторів інтерферону, інгаляцій лаферону та вакцинопрофілактики при грипі".

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Мікробіоценоз порожнини товстої кишки у хворих на грип".

У 2011 році – стажування у відділенні інфекційних хвороб та тропічної медицини Allgeinmeines Krankenhaus при Віденському медичному університеті Австрії.

Гранти від American Austrian Foundation (м. Зальцбург, Австрія, 2007; 2011), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (м. Лондон, Сполучене Королівство Великобританії, 2010), Leiden Medical University (м. Лейден, Нідерланди, 2011).

З 2016 року – лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії.

Регіональний координатор проекту "Тренінгова ініціатива підтримки клінічних рішень" (МОЗ України & British Medical Association) за сприяння Агенції зі зменшення біозагрози та біотероризму в Україні (DTRA), США.

У 2017 присвоєно вчене звання "доцент".

З 2018 року розпочато спільне наукове дослідження в напрямку ВІЛ-інфекції та парентеральних вірусних гепатитів з Міністерством оборони України, відділом Превентивної медицини за підтримки DTRA &Metabiota Inc., Каліфорнія, США, ментор – д-р Карен Сейлорз.

Сфера наукових і клінічних інтересів – предикція, превенція та оптимізація лікування поширених (убіквітарних) і тропічних інфекційних хвороб.

Учасник всеукраїнських і міжнародних симпозіумів, конгресів, конференцій в Україні та закордоном.

Автор та співавтор понад 190 наукових україно- та англомовних робіт у фахових вітчизняних та закордонних журналах, які індексуються міжнародними наукометричними базами; 3 монографій, 12 навчально-методичних посібників, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 12 раціоналізаторських пропозицій.

Вільно володіє англійською мовою, сертифікат Cambridge English Language Assessment FCE 0057081806 від 18/04/2017.

Меленко Світлана Романівна, к.мед.н., доцент кафедри

У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології (2007-2009). Виконала і захистила магістерську наукову роботу на тему: "Ендотеліальна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД".

З 2009 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ендотеліальна дисфункція та кріопатії у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД». Кандидат медичних наук з 2012 року.

З 2014 року працю на посаді доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. 15 грудня 2015 року присвоєно вчене звання доцента. З 2012 року ІІ лікарська кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Інфекційні хвороби».

Автор 96 друкованих праць, 1 монографії, 2 навчальних посібників, 2 галузевих нововведень, 1 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа, 5 деклараційних патентів на корисну модель, 6 раціоналізаторських пропозицій.

Соколенко Максим Олександрович, к.мед.н., доцент кафедри

У 2005 році закінчив Буковинський державний медичний університет.

Навчався в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» (2005-2007).

У 2008 та 2010 роках пройшов цикли спеціалізації «інфекційні хвороби» та «дитячі інфекційні хвороби» на базі НМАПО ім. П.Л.Шупика м. Київ.

Працював лікарем-інфекціоністом (2007-2012) у стаціонарах інфекційних лікарень та ЧОЦПБС.

З вересня 2012 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

Лікар вищої категорії з фаху «інфекційні хвороби», лікар 2 кваліфікаційної категорії з фаху «дитячі інфекційні хвороби».

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЛ-АСОЦІЙОВАНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ».

Автор та співавтор понад 80 друкованих праць, 4 монографій, інформаційного листа, 2 нововведень, 2 патентів на корисну модель, 6 раціоналізаторських пропозицій.

Баланюк Ірина Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри

У 2003 році закінчила Коломийське медичне училище.

У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

Навчання в інтернатурі з фаху «інфекційні хвороби» (2009-2011).

З вересня 2011 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-мікробіологічна оцінка порушень біоценозу товстої кишки при ВІЛ-інфекції/СНІДі та оптимізація лікування".

Автор 85 друкованих праць, з них 5 статтей, що індексуються в науко-метричній базі Scopus, 6 патентів на винахід, 2 інформаційних листів, 2 методичних рекомендацій, 8 раціоналізаторських пропозицій, 3-х монографій.

З 2019 року – лікар-інфекціоніст другої кваліфікаційної категорії.

Возна Христина Ігорівна, к.мед.н., асистент кафедри

У 2011 році закінчила Буковинський державний медичний університет з відзнакою. В період з 2011 по 2013 роки навчалась в інтернатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби». З жовтня

2011 року одночасно навчалась і в магістратурі, захистила на «відмінно» науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Клініко-епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції/СНІДу на Буковині».

З серпня 2011 року по травень 2014 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

З листопада 2013 року і до грудня 2016 року навчалась в аспірантурі. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне значення змін функціонального стану серцево-судинної системи та ендотелію при ВІЛ-інфекції/СНІДі».

З вересня 2017 року – асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.

У травні 2019 року отримала сертифікат-підтвердження рівня володіння англійської мовою на рівні В2.

Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби». Автор та співавтор понад 70 наукових праць у фахових вітчизняних та закордонних журналах, які індексуються міжнародними наукометричними базами, 3 монографій, 4 навчально-методичних посібників, 2 патентів України на корисну модель, інформаційного листа, 2 методичних рекомендацій та 25 раціоналізаторських пропозицій.

Андрущак Маргарита Олександрівна, к.мед.н., доцент кафедри

У 2009 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

Навчання в інтернатурі з фаху«нервові хвороби» (2009-2011).

З 2011 року працює на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології.

У 2014 році пройшла спеціалізацію з інфекційних хвороб.

З вересня 2014 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби».

Автор 40-ти друкованих праць, з них 3 статті, що індексуються в науко-метричній базі Scopus, 1- го інформаційного листа, 1 нововведення, 5 патентів на корисну модель, та 8 раціоналізаторських пропозицій.

В червні 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетична характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань нирок»

Бойко Юлія Ігорівна, асистент кафедри

У 2012 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

Навчання в інтернатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології (2012-2014).

З 2014 року – лікар-анестезіолог Новоселицької ЦРЛ.

У 2014 році – цикл спеціалізації за фахом «Неонатологія» на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини.

У 2015 році - цикл спеціалізації за фахом «Інфекційні хвороби».

З лютого по вересень 2015 року – старший лаборант кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

З вересня 2015 року – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби».

Автор 5 друкованих праць, 8 раціоналізаторських пропозицій.

Рудан Іванна Василівна, асистент кафедри

У 2012 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

З 2012 по 2014 роки навчалась в інтернатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби» у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького.

З травня 2014 року по травень 2017 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

З вересня 2017 року – асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.

З вересня 2019 року навчається у аспірантурі. Автор 40 друкованих праць, з них 3 статті, що індексуються міжнародними науково-метричними базами, 2 патентів України на корисну модель, та 10 раціоналізаторських пропозицій, 5 навчально-методичних посібників.

Колотило Тетяна Романівна, асистент кафедри

У 2016 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

Навчання в інтернатурі з фаху «Інфекційні хвороби» (2016-2018).

З серпня 2016 року по серпень 2018 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.

З вересня 2018 року – асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.

Лікар-спеціаліст з фаху «Інфекційні хвороби».

Вільно володіє англійською мовою, сертифікат Cambridge English Language Assessment FCE та сертифікат Aptis British Council 38670929 від 16.07.2019.

Автор 10-ти друкованих праць, 3 раціоналізаторських пропозицій.

Кривецька Світлана Степанівна, cтарший лаборант кафедри

У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет.

Навчання в інтернатурі з фаху «Педіатрія» (2007-2009).

З 2009 по 2011 р. працювала лікарем-педіатром в Обласній дитячій клінічній лікарні №1.

Лікар-спеціаліст з фаху «Педіатрія».

З 2011 року працює на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології.

У 2014 році пройшла спеціалізацію з фаху «Інфекційні хвороби».

Лікар-спеціаліст з фаху «інфекційні хвороби».

Автор 9-ти друкованих праць.