Навчально-методична робота

Методичні рекомендації, навчальні посібники та збірники наукових праць.

  1. Методические рекомендации для студентов медицинского института по самостоятельному изучению клиники инфекционных болезней. Выпуск 1. Кишечные инфекции. Н.А. Богачик, А.Н. Сокол, М.А. Андрейчин, А.С. Мороз, И.Н. Хилько, Я.В. Венгловская, Г.П.Коровин, А.А.Носова, А.Г. Трефаненко, И.С. Ищук, В.Ф. Борак, Л.Б. Павлович. Черновцы, 1989, 54 стр. Рекомендованы к печати республиканским методкабинетом по высшему медицинскому образованию МЗ УССР, 30.05.1998.

  2. Внебольничная помощь больным инфекционными заболеваниями. Менингококковая инфекция (Материалы республиканской научной конференции инфекционистов, май, Черновцы) «Здоров’я». Киев, 1974.- 136 с.

  3. Методические рекомендации к практическим занятиям по инфекционным болезням / М.А. Андрейчин, Н.А. Богачик, М.А. Борисова, Н.М. Ковалева, М.А. Ковбаско и др. Киев, Тернополь, 1989.- 157 с.

  4. Ситуационные задачи по медицинской паразитологии для студентов лечебного факультета (Медицинские рекомендации к самостоятельной работе). В.К. Патратий, В.П. Пишак, А.Н. Сокол, Т.Е. Дьякова, И.И. Сидорчук, И.Н. Хилько, Черновцы, 1991.- 54 с.

  5. Методичні рекомендації для студентів медичного інституту по самостійному вивченню інфекційних хвороб, Випуск 1. Кишкові інфекції. Н.А. Богачик, А.М. Сокол, М.А. Андрейчин, А.С. Мороз, И.М. Хилько, Я.В. Венгловська, Г.П. Коровін, Г.А. Носова, А.Г. Трефаненко, І.С. Іщук, Л.Б. Павлович. Чернівці, 1992.- 51с. Рекомендовані до друку республіканським методкабінетом з вищої медичної освіти МОЗ УРСР. – 1988.

  6. Методичні вказівки до самопідготовки студентів лікувального факультету до практичних занять по загальній епідеміології. М.А. Андрейчин. А.М. Сокол, І.С. Іщук, С.С. Луцук, Н.А. Богачик В.П. Борак, Н.А. Васильєва, Н.І. Ільїна, Л.Г. Кійко. М.Д. Чемич, Г.В. Пізар.– Тернопіль, 1993.- 43 с.

  7. Інфекції дихальних шляхів. Методичні рекомендації для студентів медичного інституту по самостійному вивченню клініки інфекційних хвороб. М.А. Андрейчин, А.М. Сокол, І.С. Іщук, Н.А. Богачик, І.М. Хилько, В.П. Борак, Я.В. Венгловська, Ю.М. Нечитайло, Г.А. Носова, Г.П. Коровін, А.Г. Трефаненко, Чернівці, 1994. - 51 с. Рекомендовані до друку республіканським методкабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

  8. Методичні рекомендації для студентів медичного інституту по са­мостійному вивченню клініки інфекційних хвороб. Випуск Ш. Кро­в'яні інфекції. Інфекції зовнішніх покривів. А.М. Сокол, І.М. Хилько, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, Г.А. Носова, А.Г. Трефаненко, Г.П. Коровін, Л.В. Сідей. Чернівці, 1996.- 43 с.

  9. Прогнозування перебігу виразкової хвороби у хворих різного віку та корекція порушень протирадикального захисту стану сполучної тканини, мікроциркуляції і мікробіоценозу товстої кишки (Методичні рекомендації, Чернівці, 1997. - 30 с). М.Ю. Коломоєць., О.В. Андрусяк., В.С. Гайдичук., О.М. Давиденко., О.Л Рак., Л.В. Фартушняк., Ж.М. Кулачек.

  10. Навчальний посібник для студентів-іноземців на англійській мові: «Лікування інфекційних хвороб». “Guide to antimicrobial therapy” Sahford I.P., Gilbert D.N., Moellering R.C., Sanford M.A. Dallas-Yienna, 1997.- 134 c. Оброблено і доповнено співробітниками кафедри інфек­ційних хвороб. А.М. Сокол, І.М. Хилько, Г.А. Носова. Чернівці, 1997.

  11. Автоматизована комп’ютерна атестаційна система для атестації лікарів-інтернів із спеціальності “терапія”. Навчальний посібник. Колектив авторів: М.Ю. Коломоєць, К.М. Амосова, А.М. Сокол, І.М. Хилько, О.М. Давиденко, Г.А. Носова, та ін. Київ-Чернівці, 1998.- 270 с.

  12. Кишкові інфекції. Навчальний посібник. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, Г.А. Носова, А.Г. Трефаненко, Л.В. Сідей, О.М. Давиденко, І.С. Давиденко, І.М. Хилько, В.Д. Москалюк.– Чернівці, 1998.- 99 с.

  13. Лікування інфекційних хвороб. Навчальний посібник. А.М. Сокол, Г.А. Носова, О.М. Давиденко, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько. Чернівці, 1999.- 107 с.

  14. Сокол А.М., Мещишен І.Ф., Трефаненко А.Г. та ін. “Обмін білірубіну в нормі та патології”. Методичні рекомендації для студентів, лікарів-інтернів. Чернівці, 2000, 12 с.

  15. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова. Чернівці, 2001. - 27 с.

  16. Кишкові інфекції. Навчальний посібник. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова, Ю.О. Рандюк, В.Д. Москалюк. Чернівці, 2001. - 115 с.

  17. Основи спеціальної медичної мікробіології. Навчальний посібник Друге видання. В.К. Патратій, І.Й. Сидорчук, С.Є. Давиденко, А.М. Сокол, І.П. Бурденюк, Л.В. Дячишина, О.О. Бліндер, А.О. Міхеєв. Чернівці, 2002.- 199 с. Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

  18. Збірник тестових завдань для підготовки до медичного ліцензійного іспиту. “Крок-2”. Загальна лікарська підготовка. Авторський колектив: О.Є. Абатуров, А.О. Аверін, Н.К. Александрова, О.М. Давиденко, Г.А. Носова, А.М. Сокол, І.М. Хилько та ін. Київ “Здоров’я”, 2002.- 382 с.

  19. Інфекції дихальних шляхів. Навчальний посібник. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова, В.Д. Москалюк, Ю.О. Рандюк. Чернівці, 2001.- 124 с.

  20. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації доповнені. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова. Чернівці, 2002.- 40 с.

  21. Кишкові інфекції. Навчальний посібник, видання третє. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, В.Д. Москалюк, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г.Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова, Ю.О. Рандюк. Чернівці, 2002.- 115 с.

  22. Профілактика інфекційних хвороб (збірник нормативних документів). Навчальний посібник. А.М. Сокол, І.М. Хилько, В.Д. Москалюк, А.Г. Трефаненко, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, Ю.О. Рандюк. Збірник тестових завдань з вірусології, рикетсіології, хламідіохів та мікоплазмозів. Навчальний посібник.

  23. Інфекції дихальних шляхів. Навчальний посібник / А.М. Сокол, Н.А. Богачик, В.Д. Москалюк, Я.В. Венгловська, А.Г. Трефаненко, О.М. Давиденко, І.М. Хилько, О.В. Мироник, Ю.О. Рандюк, Т.Є. Саєнко.- Чернівці, 2007.- 192 с.

  24. Методична вірусологія. В.К. Патратій, С.Є. Дейнека, А.М. Сокол, І.Й. Сидорчук, І.П. Бурденюк, Л.В. Дячишина, О.О. Бліндер, А.О. Міхеєв. Чернівці, 2002. - 129 с. Рекомендований центральним методкабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України, як навчальний посібник.

  25. Методичні рекомендації. Лікування хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції / В.Д. Москалюк, М.А. Андрейчин, В.О. Качор. Київ, 2006.

  26. Деклараційний патент 68219 А. Україна, МПК 7 А61Р31/12. Спосіб лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій / В.Д. Москалюк. – № 20031110511; Заявлено 21.11.2003; Опубл. 15.07.2004, Бюл. № 7. – 3 с.

  27. Infectious diseases transmitted by the fecal-oral route. В.Д. Москалюк, Сорохан В.Д. – Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2009. – 268 с.

  28. Droplet infections. В.Д. Москалюк, В.Д. Сорохан, Г.П. Марусик – Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2010. – 207 с.

  29. Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв, В.Д, Москалюк та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 248 с.