Навчально-методична робота

Методичні рекомендації, навчальні посібники та збірники наукових праць.

  1. Методические рекомендации для студентов медицинского института по самостоятельному изучению клиники инфекционных болезней. Выпуск 1. Кишечные инфекции. Н.А. Богачик, А.Н. Сокол, М.А. Андрейчин, А.С. Мороз, И.Н. Хилько, Я.В. Венгловская, Г.П.Коровин, А.А.Носова, А.Г. Трефаненко, И.С. Ищук, В.Ф. Борак, Л.Б. Павлович. Черновцы, 1989, 54 стр. Рекомендованы к печати республиканским методкабинетом по высшему медицинскому образованию МЗ УССР, 30.05.1998.

  2. Внебольничная помощь больным инфекционными заболеваниями. Менингококковая инфекция (Материалы республиканской научной конференции инфекционистов, май, Черновцы) «Здоров’я». Киев, 1974.- 136 с.

  3. Методические рекомендации к практическим занятиям по инфекционным болезням / М.А. Андрейчин, Н.А. Богачик, М.А. Борисова, Н.М. Ковалева, М.А. Ковбаско и др. Киев, Тернополь, 1989.- 157 с.

  4. Ситуационные задачи по медицинской паразитологии для студентов лечебного факультета (Медицинские рекомендации к самостоятельной работе). В.К. Патратий, В.П. Пишак, А.Н. Сокол, Т.Е. Дьякова, И.И. Сидорчук, И.Н. Хилько, Черновцы, 1991.- 54 с.

  5. Методичні рекомендації для студентів медичного інституту по самостійному вивченню інфекційних хвороб, Випуск 1. Кишкові інфекції. Н.А. Богачик, А.М. Сокол, М.А. Андрейчин, А.С. Мороз, И.М. Хилько, Я.В. Венгловська, Г.П. Коровін, Г.А. Носова, А.Г. Трефаненко, І.С. Іщук, Л.Б. Павлович. Чернівці, 1992.- 51с. Рекомендовані до друку республіканським методкабінетом з вищої медичної освіти МОЗ УРСР. – 1988.

  6. Методичні вказівки до самопідготовки студентів лікувального факультету до практичних занять по загальній епідеміології. М.А. Андрейчин. А.М. Сокол, І.С. Іщук, С.С. Луцук, Н.А. Богачик В.П. Борак, Н.А. Васильєва, Н.І. Ільїна, Л.Г. Кійко. М.Д. Чемич, Г.В. Пізар.– Тернопіль, 1993.- 43 с.

  7. Інфекції дихальних шляхів. Методичні рекомендації для студентів медичного інституту по самостійному вивченню клініки інфекційних хвороб. М.А. Андрейчин, А.М. Сокол, І.С. Іщук, Н.А. Богачик, І.М. Хилько, В.П. Борак, Я.В. Венгловська, Ю.М. Нечитайло, Г.А. Носова, Г.П. Коровін, А.Г. Трефаненко, Чернівці, 1994. - 51 с. Рекомендовані до друку республіканським методкабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

  8. Методичні рекомендації для студентів медичного інституту по са­мостійному вивченню клініки інфекційних хвороб. Випуск Ш. Кро­в'яні інфекції. Інфекції зовнішніх покривів. А.М. Сокол, І.М. Хилько, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, Г.А. Носова, А.Г. Трефаненко, Г.П. Коровін, Л.В. Сідей. Чернівці, 1996.- 43 с.

  9. Прогнозування перебігу виразкової хвороби у хворих різного віку та корекція порушень протирадикального захисту стану сполучної тканини, мікроциркуляції і мікробіоценозу товстої кишки (Методичні рекомендації, Чернівці, 1997. - 30 с). М.Ю. Коломоєць., О.В. Андрусяк., В.С. Гайдичук., О.М. Давиденко., О.Л Рак., Л.В. Фартушняк., Ж.М. Кулачек.

  10. Навчальний посібник для студентів-іноземців на англійській мові: «Лікування інфекційних хвороб». “Guide to antimicrobial therapy” Sahford I.P., Gilbert D.N., Moellering R.C., Sanford M.A. Dallas-Yienna, 1997.- 134 c. Оброблено і доповнено співробітниками кафедри інфек­ційних хвороб. А.М. Сокол, І.М. Хилько, Г.А. Носова. Чернівці, 1997.

  11. Автоматизована комп’ютерна атестаційна система для атестації лікарів-інтернів із спеціальності “терапія”. Навчальний посібник. Колектив авторів: М.Ю. Коломоєць, К.М. Амосова, А.М. Сокол, І.М. Хилько, О.М. Давиденко, Г.А. Носова, та ін. Київ-Чернівці, 1998.- 270 с.

  12. Кишкові інфекції. Навчальний посібник. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, Г.А. Носова, А.Г. Трефаненко, Л.В. Сідей, О.М. Давиденко, І.С. Давиденко, І.М. Хилько, В.Д. Москалюк.– Чернівці, 1998.- 99 с.

  13. Лікування інфекційних хвороб. Навчальний посібник. А.М. Сокол, Г.А. Носова, О.М. Давиденко, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько. Чернівці, 1999.- 107 с.

  14. Сокол А.М., Мещишен І.Ф., Трефаненко А.Г. та ін. “Обмін білірубіну в нормі та патології”. Методичні рекомендації для студентів, лікарів-інтернів. Чернівці, 2000, 12 с.

  15. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова. Чернівці, 2001. - 27 с.

  16. Кишкові інфекції. Навчальний посібник. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова, Ю.О. Рандюк, В.Д. Москалюк. Чернівці, 2001. - 115 с.

  17. Основи спеціальної медичної мікробіології. Навчальний посібник Друге видання. В.К. Патратій, І.Й. Сидорчук, С.Є. Давиденко, А.М. Сокол, І.П. Бурденюк, Л.В. Дячишина, О.О. Бліндер, А.О. Міхеєв. Чернівці, 2002.- 199 с. Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

  18. Збірник тестових завдань для підготовки до медичного ліцензійного іспиту. “Крок-2”. Загальна лікарська підготовка. Авторський колектив: О.Є. Абатуров, А.О. Аверін, Н.К. Александрова, О.М. Давиденко, Г.А. Носова, А.М. Сокол, І.М. Хилько та ін. Київ “Здоров’я”, 2002.- 382 с.

  19. Інфекції дихальних шляхів. Навчальний посібник. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова, В.Д. Москалюк, Ю.О. Рандюк. Чернівці, 2001.- 124 с.

  20. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації доповнені. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова. Чернівці, 2002.- 40 с.

  21. Кишкові інфекції. Навчальний посібник, видання третє. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, В.Д. Москалюк, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г.Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова, Ю.О. Рандюк. Чернівці, 2002.- 115 с.

  22. Профілактика інфекційних хвороб (збірник нормативних документів). Навчальний посібник. А.М. Сокол, І.М. Хилько, В.Д. Москалюк, А.Г. Трефаненко, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, Ю.О. Рандюк. Збірник тестових завдань з вірусології, рикетсіології, хламідіохів та мікоплазмозів. Навчальний посібник.

  23. Інфекції дихальних шляхів. Навчальний посібник / А.М. Сокол, Н.А. Богачик, В.Д. Москалюк, Я.В. Венгловська, А.Г. Трефаненко, О.М. Давиденко, І.М. Хилько, О.В. Мироник, Ю.О. Рандюк, Т.Є. Саєнко.- Чернівці, 2007.- 192 с.

  24. Методична вірусологія. В.К. Патратій, С.Є. Дейнека, А.М. Сокол, І.Й. Сидорчук, І.П. Бурденюк, Л.В. Дячишина, О.О. Бліндер, А.О. Міхеєв. Чернівці, 2002. - 129 с. Рекомендований центральним методкабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України, як навчальний посібник.

  25. Методичні рекомендації. Лікування хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції / В.Д. Москалюк, М.А. Андрейчин, В.О. Качор. Київ, 2006.

  26. Деклараційний патент 68219 А. Україна, МПК 7 А61Р31/12. Спосіб лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій / В.Д. Москалюк. – № 20031110511; Заявлено 21.11.2003; Опубл. 15.07.2004, Бюл. № 7. – 3 с.

  27. Infectious diseases transmitted by the fecal-oral route. В.Д. Москалюк, Сорохан В.Д. – Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2009. – 268 с.

  28. Droplet infections. В.Д. Москалюк, В.Д. Сорохан, Г.П. Марусик – Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2010. – 207 с.

  29. Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв, В.Д, Москалюк та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 248 с.

  30. Клінічна курація хворого на інфекційну патологію (зі схемою історії хвороби) навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти та лікарів-інтернів / В.Д. Москалюк, Ю.О. Рандюк, А.С. Сидорчук, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська – Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету. – 2015. – 118 с.

  31. Диференційна діагностика інфекційних хвороб: навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів та практичних лікарів / За ред. проф. В.Д. Москалюка. – Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2016. – 472 с. Видання друге, перероблене та доповнене.

  32. Effect of different therapeutic doses of broad-spectrum antibiotics (tetracycline) оn and mycosis cavity microbiota ileum and colon experimental animals./V.D. Moskaliuk, O.I. Holiar, A.S. Sydorchuk, I.V. Balaniuk, M.O. Sokolenko, M.O. Andruchak, Kh.I. Vozna - 2017 - С. 200.

  33. Диференційна діагностика інфекційних хвороб. Електронний навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів /за ред. проф. В.Д. Москалюка. – Чернівці, 2017.

  34. Тестові завдання з епідеміології / В.Д. Москалюк, А.М. Сокол, та інші, всього 15 осіб. - Чернівці: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», 2017. – 220 с.

  35. Кров’яні інфекції. Навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів / За ред. проф. В.Д. Москалюка. проф. А.Н. Сокол, доц. Ю.О. Рандюк, к.мед.н. Н.А. Богачик, к.мед.н. Я.В. Венгловська, – Чернівці, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2017.– 164 с.

  36. Особливо небезпечні інфекції: Навчальний посібник для студентів V-VІ курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів / За ред. проф. В.Д. Москалюка.Укладачі: проф. В.Д. Москалюк, проф. А.Н. Сокол, доц. Ю.О. Рандюк, к.мед.н. Н.А. Богачик, к.мед.н. Я.В. Венгловська, к.мед.н. А.Г. Трефаненко, доц. А.С. Сидорчук, доц. О.І. Голяр – Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2018. – 174 с.

  37. Медсестринство в інфектології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України за спеціальністю «Медсестринство» / За ред. проф. В.Д.Москалюка. Автори: В.Д. Москалюк, Х.І.Возна, А.М.Сокол, Ю.О.Рандюк, О.М.Давиденко, О.В.Миронюк, О.І.Голяр, Н.А.Богачик, Я.В. .Венгловська, І.В.Баланюк, М.О.Соколенко, М.О.Андрущак, І.В.Рудан, Т.Р.Колотило – Чернівці: Видавництво ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2018. – 272 с.

  38. Інфекційні хвороби: навчальний посібник для студентів 4 курсу стоматологічних факультетів закладів вищої освіти України, лікарів-інтернів-стоматологів та лікарів-слухачів / За ред. проф. В.Д. Москалюка. Автори: проф. В.Д. Москалюк, доц. О.В. Мироник, к.мед.н. Н.А. Богачик, проф. А.М. Сокол, доц. Ю.О. Рандюк, доц. О.М. Давиденко, к.мед.н. Я.В. Венгловська, доц. А.С. Сидорчук, доц. В.Д. Сорохан, доц. О.І. Голяр, к.мед.н. І.В. Баланюк, к.мед.н. М.О. Соколенко, к.мед.н. Х.І.Возна, ас. М.О. Андрущак, ас. І.В. Рудан, ас. Т.Р. Колотило. – Чернівці, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2019. – 236 с.

  39. Інфекційні хвороби: навчально-методчні матеріали для підготовки студентів до ЛІІ «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» Навчально-методичний посібник / за ред.. В.Д. Москалюка. Автори В.Д. Москалюк, А.М. Сокол, Н.А. Богачик, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, Ю.О. Рандюк, Я.В. Венгловська, М.О. Соколенко, Х.І. Возна, М.О. Андрущак, І.В. Рудан, Т.Р. Колотило.– Чернівці,ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». 2019. – 240 с.

  40. Тропічні Інфекції. Автори: М.А. Андрейчин, проф. В.Д. Москалюк, доц. доц. В.Д. Сорохан, доц. А.С. Сидорчук, доц. Меленко С.Р., доц. О.І. Голяр, к.мед.н. І.В. Баланюк, к.мед.н. М.О. Соколенко, к.мед.н. Х.І. Возна, ас. М.О. Андрущак, ас. І.В. Рудан, ас. Т.Р. Колотило. С.220, 2019 р.

  41. Кишкові інфекції. Навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів Видання друге, перероблене та доповнене./За ред. проф. В.Д Москалюка .Автори: проф. В.Д. Москалюк, проф. А.М. Сокол, доц. Ю.О.Рандюк, доц. О.М. Давиденко, доц. О.В. Мироник, к.мед.н. Н.А. Богачик, к.мед.н. Я.В. Венгловська. – Чернівці, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2019. – 208 с.

  42. Атлас інфекційні хвороби / за ред. проф. М.А. Андрейчина. Видання 3-те, випр. і допов. – Автори: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарьов, Москалюк В.Д., Богачик Н.А. та ін. Видавництво Львів: Магнолія, 2019. – 296 с.

  43. Інфекції дихальних шляхів. Навчально-методичний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів / За ред. проф. В.Д. Москалюка. Автори: проф. В.Д. Москалюк, проф. А.М. Сокол, к.мед.н. Н.А. Богачик, доц. О.М. Давиденко, доц. О.В. Мироник, доц. Ю.О. Рандюк, к.мед.н. Я.В. Венгловська – Чернівці, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2020. – 200 с.

  44. Імунопрофілактика інфекційних хвороб: Навчально-методичний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів / За ред. проф. В.Д. Москалюка. – Чернівці, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2020. – 200 с.

  45. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб: Методичні рекомендації для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів / За ред. проф. В.Д. Москалюка. Колектив авторів: проф. В.Д. Москалюк., ас. Н.А. Богачик., доц. О.М. Давиденко., О.В. Мироник., Ю.О. Рандюк, ас. Я.В. Венгловська; А.В. Андрущак – Чернівці, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2021. – 36 с.

  46. Інфекції дихальних шляхів. Навчально-методичний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. проф. В.Д. Москалюка. Автори: проф. В.Д. Москалюк, к.мед.н. Н.А. Богачик, доц. О.М. Давиденко, доц. О.В. Мироник, доц. Ю.О. Рандюк, к.мед.н. Я.В. Венгловська; ас. Колотило Т.Р. – Чернівці, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2021. – 226. с.