Навчальні посібники

 1. Інфекції зовнішніх покривів

 2. Інфекції дихальних шляхів

 3. Кров’яні інфекції

 4. Диференційна діагностика інфекційних хвороб

 5. Кишкові інфекції

 6. Medical history card on infectious diseases

 7. Диференційна діагностика інфекційних хвороб

 8. Клінічна курація хворого на інфекційну патологію (зі схемою історії хвороби)

 9. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації доповнені. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська, О.М. Давиденко, О.В. Мироник, А.Г. Трефаненко, І.М. Хилько, Г.А. Носова. Чернівці, 2002.- 40 с.

 10. Infectious diseases transmitted by the fecal-oral route. В.Д. Москалюк, Сорохан В.Д. – Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2009. – 268 с.

 11. Droplet infections. В.Д. Москалюк, В.Д. Сорохан, Г.П. Марусик – Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2010. – 207 с.

 12. Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв, В.Д, Москалюк та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 248 с.