Статті

 1. Особливості клініки і діагностики безжовтяничних форм лептоспірозу на сучасному етапі

 2. Clinical and epidemiological situation of HIV/AIDS in Bukovina

 3. Current approaches to interpretation of laboratory criteria of severity and prognosis of patients with HIV/AIDS

 4. Dynamics of cellular immunity of acute respiratory viral infections patients against an aerosol interferon treatment background

 5. Аерозольна інтерферонотерапія у хворих на грип В

 6. Ефективність самовідновлення мікробіоти дистального відділу тонкої кишки експериментальних тварин, які отримували протягом п'яти днів середню терапевтичну дозу тетрацикліну гідрохлориду

 7. Застосування ентерофурилу і субаліну в комплексному лікуванні хворих на гострі кишкові інфекції

 8. Клініко-епідеміологічні особливості ВІЛ-інфекції на Буковині

 9. Сучасні підходи до діагностики ВІЛ-інфекції та прогнозування перебігу захворювання

 10. Viral opportunistic infections in patients with HIV-infection

 11. Гістохімічні особливості окиснювальної модифікації білків у клітинах ниркового клубочка при гострому післяінфекційному гломерулонефриті

 12. Деякі аспекти механізмів, шляхів та чинників передачі гострих гепатитів В та С на Буковині

 13. До питання впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології

 14. Застосування наястоянки ехінацеї пурпурової та пелодексу в комплесному лікуванні хворих на ангіни

 15. Клінічна ефективність комбінації амізону та настоянки ехінацеї пурпурової в лікуванні хворих на ангіни

 16. Клінічна ефективність реамберину в комплексному лікуванні хворих на жовтяничні форми лептоспірозу

 17. Патоморфологія дисемінованого криптококозу

 18. Настоянка арніки гірської та альфа-токоферолу ацетат в комплексному лікуванні хворих на вірусні гепатити різної етіології

 19. Інфекції групи ТОRCH: ризик ураження плода та стратегія лабораторного моніторингу в період планування і під час вагітності

 20. Вірусні ко-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію

 21. Клініко-епідеміологічні особливості вітряної віспи у дорослих на Буковині

 22. Клінічні аспекти харчової токсикоінфекції, зумовленої умовно-патогенними збудниками

 23. Клінічні аспекти токсикоінфекції, зумовленої умовно-патогенними збудниками

 24. Токсоплазмоз: ризик ураження плоду та методи діагностики у вагітних

 25. Clinical characteristics of the course of HIV infection with concomitant cryoglobulinemia

 26. Pharmacological correction of endothelial dysfunction in patients with HIV-infection/AIDS

 27. До питання про ієрсиніозний гепатит

 28. Особливості перебігу грипу В у дорослих людей

 29. Клініко-епідеміологічна характеристика паротитної хвороби у дорослих на Буковині

 30. Використання лаферону в терапії ГРВІ

 31. Спалах сальмонельозу Ява на Буковині

 32. Вплив лаферону на динаміку змін сироваткового інтерферону та показники клітинного імунітету у хворих на аденовірусну інфекцію

 33. Застосування КВЧ-терапії в комплексному лікуванні хворих на грип А

 34. Динаміка показників клітинного імунітету у хворих на гострі респіраторні інфекції неуточненої етіології під впливом різних методів лікування

 35. Аденовірусна інфекція: клініко-епідеміологічні особливості у військовослужбовців

 36. Зміни електрокардіограм у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції

 37. Зміни клітинного імунітету у хворих на гострі респіраторні хвороби неуточненої етіології, під впливом комплексного лікування

 38. Ефективність аерозольної інтерферонотерапії в комбінації з протефлазидом при грипі А і В

 39. Противірусна терапія хворих на гострі респіраторні інфекції

 40. Особливості медико-санітарного забезпечення населення Буковини під час повен

 41. Перебіг кріоглобулінемії при антиретровірусній терапії ВІЛ-інфекції

 42. Етіологічні особливості та діагностика гострих респіраторних хвороб

 43. Вторинна пелагра та інфекційна патологія

 44. Краснуха: клінічно-епідеміологічна та імуно-патогенетична характеристика, особливості діагностики, лікування і профілактики

 45. Клінічна характеристика ВІЛ-інфекції/СНІДу на Буковині

 46. Досвід лікування хворих на грип В

 47. Випадок внутрішньолабораторного інфікування содоку

 48. Михайлова Аза Михайлівна - завідувач кафедри інфекційних хвороб Чернівецького медичного інституту в 1969-1979 рр

 49. Олександра Семенівна Сокол - один із фундаторів інфекційної служби на Буковині

 50. Форми HBV-інфекції у HBsAg-позитивних вагітних Буковини

 51. Клінічні, біохімічні та серологічні показники перебігу HBV-інфекції у вагітних

 52. Визначення кріопатій при ВІЛ інфекції/СНІДі

 53. Особливості мікропейзажу товстої кишки при гострому шигельозі Зонне

 54. Проблема лікування кріопатій при ВІЛ-інфекції

 55. Прогнозування перебігу ВІЛ інфекції

 56. Вплив комплексного лікування пробіотиками на показники неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту та системного імунітету у хворих на грип

 57. Стан неспецифічного протиінфекційного захисту та системного імунітету у хворих на грип

 58. Грип і мікроекологія кишечнику

 59. Роль системи цитокінів у патогенезі грипу

 60. Роль максимальної терапевтичної дози (50 мг/кг) тетрацикліну гідрохлориду у порушенні мікробіоти товстої кишки білих щурів

 61. Ефективність лаферобіону при аденовірусній інфекції

 62. Вплив середньотерапевтичної дози (20 мг/кг) тетрацикліну гідрохлориду на мікробіоту товстої кишки білих щурів

 63. Вплив тетрацикліну у дозі 50,0 мг/кг (максимальній терапевтичній дозі) на мікробіоту дистального відділу тонкої кишки білих щурів

 64. Вплив різних доз тетрацикліну гідрохлориду на мікробіоту товстої кишки експериментальних тварин

 65. Відновлювальна ефективність «Біфіформу дитячого порошку № 21» стосовно мікрофлори дистального відділу тонкої кишки білих щурів з експериментальним дисбактеріозом

 66. Можливості корекції мікробіоценозу слизових оболонок носо- та ротоглотки у хворих на сезонний грип

 67. Вплив "Біфіформ дитячого порошку № 21" на відновлення мікробіоти товстої кишки білих щурів, які отримували перорально протягом 5-ти днів максимальну (50,0 мг/кг) терапевтичну дозу тетрацикліну гідрохлорид

 68. Експериментальне вивчення самовідновлення мікрофлори товстої кишки після перорального використання тетрацикліну гідрохлориду

 69. Ефективність самовідновлення мікрофлори товстої кишки експериментальних тварин, які протягом 5 днів приймали перорально тетрациклін у дозі 50,0 мг/кг (максимальну терапевтичну дозу)

 70. Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції у хворих із ВІЛ-інфекцією/СНІДом

 71. Стан мікропейзажу слизових оболонок носо- та ротоглотки при сезонному грипі типу А та можливості його корекції

 72. Удосконалення лікування хворих на харчові токсикоінфекції на сучасному етапі

 73. Сучасні дані про зв'язок дисбіозу кишечнику й імунітету та їх корекцію пробіотиками

 74. Ефективність самовідновлення мікрофлори дистального відділу тонкої кишки експериментальних тварин, які отримували перорально протягом п'яти днів максимальну терапевтичну дозу тетрацикліну гідрохлориду (50 мг/кг)

 75. Хронічна мігруюча еритема на Буковині: випадки з практики (клініцисту на замітку)

 76. A shift of the endothelial dysfunction markers in patients with HIV-infection/AIDS under HAART

 77. Концентрація інтерферону-альфа, імуноглобулінів основних класів і кількість імунокомпетентних клітин периферичної крові хворих на парагрип

 78. Кількісна і видова характеристика мікрофлори товстої кишки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

 79. Провідні збудники негоспітальної пневмонії та їх імуносупресивні властивості

 80. Гастроінтестинальний сальмонельоз: клінічко-епідеміологічні аспекти на Буковині та сучасні терапевтичні піходи з використанням біолакту

 81. Клінічний випадок алергічної медикаментозної реакції: "COLDFLU" в інфектології

 82. Корекція інтестинальної мікробіоти ротабіотиком у дорослих пацієнтів із гострими кишковими інфекційними захворюваннями на Буковині: оцінка за клінікою та інтегративними показниками крові

 83. Імунологічний статус організму у хворих на парагрип, респіраторно- cинцитіальну та аденовірусну інфекції за умов аерозольного застосування інтерферону альфа-2в

 84. Probiotic-based approach in treatment of adult patients with influenza type A

 85. Досвід медикаментозної корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та перспективи подальших наукових досліджень

 86. Ботулізм: діагностичні помилки в клінічній практиці

 87. Активізація самонавчання студентів медичного профілю в межах компетентнісного підходу у викладанні теоретичних та клінічних дисциплін

 88. Корекція дисбіозу товстої кишки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

 89. Case-control clinical and microbiological study of probiotic substantive approach to holiatry therapy of seasonal influenza type A and B in adults

 90. Якісна медична освіта в Україні на додипломному етапі: міф чи реальність?

 91. Some epidemiological aspects of viral hepatitis C in Bukovyna

 92. Epidemiologic pecularities of toxoplasmosis in Bukovyna's women of reproductive age

 93. Огляд клінічних випадків медикаментозних алергічних реакцій у хворих на гострі респіраторні захворювання

 94. Ендотелій: функціональні властивості та його дисфункція (огляд літератури з матеріалами власних досліджень)

 95. Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання у Великобританії

 96. Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт

 97. Імунний статус хворих з герпетичною інфекцією на фоні ВІЛ-інфекції/СНІДу

 98. Епідеміологічна характеристика герпесвірусно інфекці на Буковині протягом 2010-2014 рр.

 99. Вдосконалення лікування хворих на ВІЛ-асоційовану герпетичну інфекцію

 100. Епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції на Буковині

 101. Поліморфізм генів при ВІЛ-інфекції

 102. Observational study of Toxoplasmosis distribution: comparison of seroprevalence rate in Ukraine, India and Ghana

 103. Activation of self-study among medical students within the competence-based approach in teaching of clinical and theoretical disciplines

 104. Сучасні аспекти комплексного лікування гострих кишкових інфекцій у дорослих: можливості застосування лактокену

 105. Досвід використання мнемонічних фраз для курації хворих студентами-іноземцям 6-го курсу на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології БДМУ

 106. Possibility of acute intestinal food-borne infections holiatry: approach with combined pre- and probiotic

 107. Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання в Німеччині та Австрії

 108. Забуті тропічні хвороби: проблеми та перспективи специфічної профілактики гельмінтних інвазій

 109. Супутні захворювання при ВІЛ-інфекції

 110. Вплив герпесвірусів на імунний статус пацієнтів, неінфікованих ВІЛ-інфекцією

 111. Вплив алокіну-альфа на перебіг герпетичної інфекції в імунокомпетентних хворих

 112. Experience of Optimizing treatment of Acute Intestinal Diseases in Bukovyna

 113. "Амоксиклав"-індуковані медикаментозні реакції в клініці інфекційних хвороб: опис клінічних випадків

 114. Клінічний випадок вторинно-вогнищевої форми кишкового єрсиніозу із затяжним поліартритом

 115. Оптимізація навчального процесу i клінічної курації профільних хворих іноземними студентами на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

 116. Клініко-морфологічні та функціональні зміни нирок у ВІЛ-інфікованих

 117. ВІЛ-інфекція та хронічна хвороба нирок: клініко-патогенетичні паралелі

 118. Epidemiological situation of polio in Ukraine and preventive measures

 119. The Study of Intoxicative Syndrome Parameters in Patients with Acute Tonsillar Disease

 120. Общая иммунологическая реактивность студентов, инфицированных аденовирусами

 121. Клініко-епідеміологічні аспекти гастроінтестинального сальмонельозу в Чернівецькій області за період з 2011 по 2015 рр.

 122. Клітинна реактивність і адаптаційне напруження організму хворих на хронічний гепатит С

 123. Діагностика та лікування грипу: сучасні клініко-патогенетичні аспекти

 124. Influence of bacteriotherapy on nasal and tonsillar microbiota in influenza patients

 125. Improvement of treatment of immunocompetent patients with herpetic infection

 126. Problems at the post-graduate medical education: how to improve leader skills of junior doctors in infectious diseases specialty?

 127. Aspects of development of leader creative thinking of a medical student at the undergraduate level of medical education

 128. Оптимизация терапии острых кишечных инфекций: буковинский опыт

 129. Clinical efficacy of the drug "Gepadif" in complex treatment of patients with chronic hepatitis C

 130. Retrospective Analysis of Non-Typhoidal Salmonella Infections at Bukovyna for the Perios since 2011 until 2015

 131. Клінічний випадок тяжкої бульозної форми VZV-інфекції в індуса на Буковині

 132. Pathophysiology of hepatitis C: case-control study of cell reactivity and adaptation tension level in patients with chronic HCV-infection at Bykovyna (South-Western Ukraine region)

 133. Малярія vivax на Буковині: клінічний випадок безконтрольного самолікування

 134. Загальна імунологічна реактивність організму хворих на жовчокам’яну хворобу

 135. Частота герпесвірусних опортуністичних інфекцій при ВІЛ-інфекції/СНІД

 136. Зміни секреторної активності адипоцитів та вмісту ліпідів під впливом лікування хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння. Роль поліморфізму генів

 137. Алельний стан генів АСЕ та PPAR-γ2, у хворих на артеріальну гіпертензію та абдомінальне ожиріння

 138. Epidemiologic peculiarities of toxoplasmosis in Bukovyna’s women of reproductive age

 139. The degree of tetracycline influence on the intestine microbiocenosis and its correction by "Bifiform - 21"

 140. Ступінь адаптаційного напруження та клітинної реактивності організму хворих на токсикоінфекцію (сальмонельоз)

 141. Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт

 142. Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт

 143. Сучасні аспекти комплексного лікування гострих кишкових інфекцій: можливості застосування лактокену

 144. Огляд клінічних випадків медикаментозних алергічних реакцій у хворих на гострі респіраторні захворювання

 145. Клініко-епідеміологічні особливості спалаху сальмонельозної інфекції у Буковинському регіоні

 146. Застосування «біфілакту-екстра» в комплексному лікуванні хворих на бешиху

 147. Етіопатогенетичні механізми ВІЛ-асоційованих серцево-судинних захворювань

 148. Ендотелій: функціональні властивості та його дисфункція (огляд літератури з матеріалами власних досліджень)

 149. Вплив високоактивної антиретровірусної терапії на функціональний стан серцево-судинної системи

 150. Епідеміологічна характеристика герпесвірусної інфекції на Буковині протягом 2010-2014 рр.

 151. Імунний статус хворих з герпетичною інфекцією на фоні ВІЛ-інфекції/СНІДу

 152. Распределение гаплотипов генов АСЕ и PPAR-γ2 в зависимости от тяжести артериальной гипертензии и абдоминального ожирения

 153. Клиническая эффективность применения препарата «Гепадиф» в коиплексном лечении больных хроническим гепатитом В

 154. Окислительная модификация белков в цитоплазме сегментоядерных лейкоцитов крови у больных хроническим гепатитом С

 155. Influence of attendant infectious diseases at the endothelial function of HIV-infected patients

 156. Observational study of toxoplasmosis distribution: comparison of seroprevalence rate in Ukraine, India and Ghana

 157. Insulin resistance changes in obese hypertensive patients under the influence of treatment depending on ACE (I/D), PPAR-g2 (Pro12Ala) genes polymorphism

 158. Изменения периферической гемодинамики и клинических признаков у больных артериальной гипертензией в сочетании с абдоминальным ожирением под влиянием лечения с учётом полиморфизма генов

 159. Застосування «Лактіалє» в комплексному лікуванні хворих на ангіну

 160. Міжпредметна інтеграція патоморфології з навчальними дисциплінами морфологічного прфілю в аспекті підготовки студентів до ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-1 «Загальна лікарська підготовка» Принципи стандартизації гістохімічної методики, придатної для кількісної оцінки, на прикладі методики на окиснювальну модифікацію