Розклади занять

Перескладання модульного контролю з дисципліни "Інфекційні хвороби та фтизіатрія" для студентів 6 курсу відбудеться 22.12 22 о 09.00 в онлайн форматі.

Розклад 2022-23 6 к інф-фтіз.doc
Розклад 2022-23широкий осн - копия.doc
Графік відробіток та консультацій.doc
календарний план лекцій осінній семестр 2022-2023 н.р. (1).doc